Header Werkwijze

Hoe werkt TEAMKPN Sportfonds?

Elk jaar stelt het TEAMKPN Sportfonds maximaal 200.000 euro beschikbaar aan een of meerdere sportprojecten. Een speciale beoordelingscommissie bepaalt onder welke pro-jecten dit bedrag verdeeld wordt.

Dit is hoe het Sportfonds werkt

 • Je kunt bij het Sportfonds een project voordragen. Dit doe je door een aanvraag te sturen aan Sportfonds@kpn.com
 • Wanneer je aanvraag voldoet aan alle criteria, leggen we deze voor aan een zorgvuldig samen-gestelde beoordelingscommissie.
 • De beoordelingscommissie bestaat uit KPN’ers, een wetenschapper en coryfeeën uit de sport.
 • Deze commissie komt twee keer per jaar bijeen en kiest uit de aanmeldingen een of meerdere projecten die volgens hen financiële steun moeten krijgen.
 • Mocht blijken dat een goede telecom- of ICT-oplossing belangrijk is voor het succes van een team dan kan KPN uiteraard ook haar kennis en producten inzetten.
 • De beoordelingscommissie bepaalt het bedrag dat wordt toegekend aan het project.
 • Jaarlijks vindt de toe- of afwijzing van potentiële projecten plaats in oktober/november voor het jaar daarop. Om er zeker van te zijn dat uw project meegaat in de procedure is het van belang dat u uw project uiterlijk 1 september indient.
 • Een project is voor bepaalde tijd en kan maximaal één jaar ondersteuning krijgen.
 • Het Sportfonds maakt met het team afspraken over tegenprestaties: bijvoorbeeld in de vorm van tickets, branding en/of content op de website van het team.

De criteria

We hanteren de volgende criteria:

 • Je sport is een door NOC*NSF erkende Topsport of Internationale wedstrijdsport, maar geen focussport.
 • Je vertegenwoordigt Nederland met je sportteam.
 • De steun die je aanvraagt is bedoeld voor een bijzonder initiatief of voor de financiering van een uitzonderlijke prestatie, bijvoorbeeld deelname aan een internationaal kampioenschap.
 • Het project is van tijdelijke aard, je kunt voor maximaal een jaar ondersteuning krijgen.
 • Het Sportfonds richt zich alleen op teamsporten, dus niet op individuele sporters.

De beoordelingscommissie