Header Werkwijze

Hoe werkt TEAMKPN Sportfonds?

Elk jaar stelt het TEAMKPN Sportfonds maximaal 100.000 euro beschikbaar aan een of meerdere sportprojecten. Een speciale beoordelingscommissie bepaalt onder welke projecten dit bedrag verdeeld wordt.

Dit is hoe het Sportfonds werkt

 • Je kunt bij het Sportfonds een project voordragen. Dit doe je door een aanvraag te sturen aan Sportfonds@kpn.com
 • Wanneer je aanvraag voldoet aan alle criteria, leggen we deze voor aan een zorgvuldig samen-gestelde beoordelingscommissie.
 • De beoordelingscommissie bestaat uit KPN’ers, een wetenschapper en coryfeeën uit de sport.
 • Deze commissie komt twee keer per jaar bijeen en kiest uit de aanmeldingen een of meerdere projecten die volgens hen financiële steun moeten krijgen.
 • Mocht blijken dat een goede telecom- of ICT-oplossing belangrijk is voor het succes van een team dan kan KPN uiteraard ook haar kennis en producten inzetten.
 • De beoordelingscommissie bepaalt het bedrag dat wordt toegekend aan het project.
 • Jaarlijks vindt de toe- of afwijzing van potentiële projecten plaats in oktober/november voor het jaar daarop. Om er zeker van te zijn dat uw project meegaat in de procedure is het van belang dat u uw project uiterlijk 1 september indient.
 • Een project is voor bepaalde tijd en kan maximaal één jaar ondersteuning krijgen.
 • Het Sportfonds maakt met het team afspraken over tegenprestaties: bijvoorbeeld in de vorm van tickets, branding en/of content op de website van het team.

De criteria

We hanteren de volgende criteria:

 • Je sport is een door NOC*NSF erkende Topsport of Internationale wedstrijdsport, maar geen focussport.
 • Je vertegenwoordigt Nederland met je sportteam.
 • De steun die je aanvraagt is bedoeld voor een bijzonder initiatief of voor de financiering van een uitzonderlijke prestatie, bijvoorbeeld deelname aan een internationaal kampioenschap.
 • Het project is van tijdelijke aard, je kunt dus in principe voor maximaal een jaar ondersteuning krijgen.
 • Het Sportfonds richt zich alleen op teamsporten, dus niet op individuele sporters.

De beoordelingscommissie